Třetí pán nepatřil do rodiny.

Třetí pán nepatřil do rodiny.