Budoucí zemský rabín Richard Feder před Kolínským gymnaziem, 1922-26. Sedící druhý zprava.

Budoucí zemský rabín Richard Feder před Kolínským gymnaziem, 1922-26. Sedící druhý zprava.